Meteen naar de inhoud
Start » Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Gewoon zoals je bent

Savantis hecht veel waarde aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wij sluiten niemand uit en accepteren je zoals je bent, ongeacht je beperkingen, leeftijd, herkomst, seksuele oriëntatie, geloofsovertuiging en genderidentiteit. Daarmee proberen we een organisatie te zijn waarin iedereen zich welkom voelt.

Diversiteit staat voor verscheidenheid aan mensen. Inclusie staat voor hoe je deze verscheidenheid aan mensen kunt samenbrengen en hoe hier je als werkgever het meeste uit kunt halen. Wanneer je diversiteit en inclusie samenbrengt kun je de kwaliteiten van je mensen op de beste manier benutten.

Verschillende achtergronden versterken de organisatie, want diversiteit betekent meer visies en meer vaardigheden. Samenwerking met diverse mensen zorgt voor innovatie. Door verschillen te omarmen en drempels weg te nemen levert Savantis producten en diensten die beter aansluiten bij de maatschappij.

We streven bijvoorbeeld naar een gezonde m/v balans op de werkvloer. Savantis zet zich daarom actief in op het gebalanceerd werven van personeel in zowel de dagelijkse operatie als de aansturing. We geloven in gelijke kansen en het gelijkwaardig belonen van onze medewerkers en maken bij het werven geen onderscheid tussen man of vrouw.